Skip to main content

Remington 11-87 XCS

Remington 11-87 XCS

Remington's 11-87 Extreme Conditions Shotgun (XCS) is chambered for 31„2-inch shells. The TriNyte exterior finish and nickel-plated internal parts make it a prime choice for the waterfowl hunter.

With its reddish-brown metal and Duck Blind camo exterior, the XCS (shown above) is a true hardcore shotgun. Remington's 10-gauge SP-10 is intended for hard-core goose hunters, and the 12-gauge 105 CTi's gas-operated, bottom-ejecting semi-auto that ejects the empties straight down is great in a small blind. Remington has now made over 10-million 870 pumps, in numerous styles from the value-priced Express to the camo-clad Super Magnum that will handle 23„4-, 3- and 31„2-inch shells.

Contact: Remington, Dept. WF; (800) 243-9700; www.remington.com.
GET THE NEWSLETTER Join the List and Never Miss a Thing.

Recommended Articles

Recent Videos

Adding honker floaters in your duck decoy spread can greatly add to your success.
Gear

Fiocchi's New Duck Busters

Adding honker floaters in your duck decoy spread can greatly add to your success.
Gear

Migration Strike

Adding honker floaters in your duck decoy spread can greatly add to your success.
Gear

Enhancing the Hunt: Skip Knowles and Tetra Hearing's Game-Changing Products

Adding honker floaters in your duck decoy spread can greatly add to your success.
Gear

The Goose Factory

Adding honker floaters in your duck decoy spread can greatly add to your success.
Gear

Heyday Outdoor - HydroFoam Diver Duck Decoys Review & Field Test

Adding honker floaters in your duck decoy spread can greatly add to your success.
Learn

Why You Suck at Shooting….and How to Fix Your Faults

Adding honker floaters in your duck decoy spread can greatly add to your success.
Gear

Remington Gun Club Cure Shotshells

Adding honker floaters in your duck decoy spread can greatly add to your success.
Gear

B&P Ammunition

Adding honker floaters in your duck decoy spread can greatly add to your success.
Gear

Browning Maxus 2 Wicked Wing

Adding honker floaters in your duck decoy spread can greatly add to your success.
Gear

Why You Should Be Using Confidence Decoys for Duck Hunting

Adding honker floaters in your duck decoy spread can greatly add to your success.
Learn

Exercise-Induced Heat-Related Illness

Adding honker floaters in your duck decoy spread can greatly add to your success.
Learn

Using Goose Floaters for Duck Hunting

Wildfowl Magazine Covers Print and Tablet Versions

GET THE MAGAZINE Subscribe & Save

Digital Now Included!

SUBSCRIBE NOW

Give a Gift   |   Subscriber Services

PREVIEW THIS MONTH'S ISSUE

Buy Digital Single Issues

Magazine App Logo

Don't miss an issue.
Buy single digital issue for your phone or tablet.

Buy Single Digital Issue on the Wildfowl App

Other Magazines

See All Other Magazines

Special Interest Magazines

See All Special Interest Magazines

GET THE NEWSLETTER Join the List and Never Miss a Thing.

Get the top Wildfowl stories delivered right to your inbox.

Phone Icon

Get Digital Access.

All Wildfowl subscribers now have digital access to their magazine content. This means you have the option to read your magazine on most popular phones and tablets.

To get started, click the link below to visit mymagnow.com and learn how to access your digital magazine.

Get Digital Access

Not a Subscriber?
Subscribe Now

Enjoying What You're Reading?

Get a Full Year
of Guns & Ammo
& Digital Access.

Offer only for new subscribers.

Subscribe Now