Skip to main content

Remington 11-87 XCS

Remington 11-87 XCS

Remington's 11-87 Extreme Conditions Shotgun (XCS) is chambered for 31„2-inch shells. The TriNyte exterior finish and nickel-plated internal parts make it a prime choice for the waterfowl hunter.

With its reddish-brown metal and Duck Blind camo exterior, the XCS (shown above) is a true hardcore shotgun. Remington's 10-gauge SP-10 is intended for hard-core goose hunters, and the 12-gauge 105 CTi's gas-operated, bottom-ejecting semi-auto that ejects the empties straight down is great in a small blind. Remington has now made over 10-million 870 pumps, in numerous styles from the value-priced Express to the camo-clad Super Magnum that will handle 23„4-, 3- and 31„2-inch shells.


Contact: Remington, Dept. WF; (800) 243-9700; www.remington.com.


GET THE NEWSLETTER Join the List and Never Miss a Thing.

Recommended Articles

See More Recommendations

Popular Videos

Picking a Puppy

Picking a Puppy

Wildfowl contributor Mark Romanack shares advice about choosing your next retriever.

Women

Women's Waterfowl Lineup

SITKA Gear waterfowl product manager Jim Saubier shows off the company's full line-up of women's waterfowl hunting gear for 2019. From warm and moisture-wicking base layers to water and windproof outer layers, this is a complete system for women who love to chase fall and wintertime ducks and geese across the four flyways!

Puppy Training Getting Started

Puppy Training Getting Started

Puppy Training Getting Started

Franchi 12-Gauge Affinity Semiauto Shotgun

Franchi 12-Gauge Affinity Semiauto Shotgun

Craig Boddington and Eric Poole take a look at the new modern Franchi Affinity shotgun.

See More Popular Videos

Trending Articles

The Prairie Potholes Region is alive with waterfowl and a perfect place to test a new shotgun.Testing the Savage Renegauge on North Dakota Waterfowl Stories

Testing the Savage Renegauge on North Dakota Waterfowl

Skip Knowles - May 19, 2020

The Prairie Potholes Region is alive with waterfowl and a perfect place to test a new shotgun.

We might not see anxiety or worry in our dogs, but it is there and can affect hunting ability. How Stress Affects a Dog's Hunting Ability Retriever

How Stress Affects a Dog's Hunting Ability

Tony J. Peterson

We might not see anxiety or worry in our dogs, but it is there and can affect hunting ability.

A teacher made a $100 row boat into a bluebill's worst nightmare, and a dog's best friend.  Convert a Row Boat into a Bluebill Blind Boats

Convert a Row Boat into a Bluebill Blind

Mike Marsh

A teacher made a $100 row boat into a bluebill's worst nightmare, and a dog's best friend.  

We found Migra's shells to be plenty capable of taking down ducks and geese. A Closer Look at Migra Ammo Ammo

A Closer Look at Migra Ammo

John M. Taylor

We found Migra's shells to be plenty capable of taking down ducks and geese.

See More Trending Articles

More Shotguns

Know the limits of your small gauge gun, and it can do the job.When to Shoot a Small Bore Shotguns

When to Shoot a Small Bore

John M. Taylor

Know the limits of your small gauge gun, and it can do the job.

In 1932 the Great Depression had the nation in its grip, but with eternal optimism, RemingtonRemembering the Remington 3200 Shotguns

Remembering the Remington 3200

John Taylor - June 14, 2016

In 1932 the Great Depression had the nation in its grip, but with eternal optimism, Remington

Let me tell you about a childhood event that shaped the course of my life. In 1951, I was 10, andA Remington to Remember Shotguns

A Remington to Remember

Jay Gore - September 14, 2016

Let me tell you about a childhood event that shaped the course of my life. In 1951, I was 10,...

Think your wingshooting shotgun doesn't need an optic? Think again and give the Aimpoint Micro S-1 Red Dot sight a serious look.Aimpoint Micro S-1 Red Dot Sight Perfect for Shotguns Shotguns

Aimpoint Micro S-1 Red Dot Sight Perfect for Shotguns

Brad Fitzpatrick

Think your wingshooting shotgun doesn't need an optic? Think again and give the Aimpoint Micro...

See More Shotguns

Magazine Cover

GET THE MAGAZINE Subscribe & Save

Digital Now Included!

SUBSCRIBE NOW

Give a Gift   |   Subscriber Services

PREVIEW THIS MONTH'S ISSUE Arrow

GET THE NEWSLETTER Join the List and Never Miss a Thing.

Phone Icon

Get Digital Access.

All Wildfowl subscribers now have digital access to their magazine content. This means you have the option to read your magazine on most popular phones and tablets.

To get started, click the link below to visit mymagnow.com and learn how to access your digital magazine.

Get Digital Access

Not a Subscriber?
Subscribe Now